บัตรชม Avengers Infinity War รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง 1 เกม ฟรี 1 เกม ทันที

รายะเอียดดังนี้

เงื่อนไข
  • ลูกค้าแสดงบัตรชมภาพยนตร์ “Avengers 3 มหาสงครามล้างจักรวาล” เพื่อรับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง 1 เกม  ฟรี 1 เกม
  • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้าและค่าบริการอื่นๆ
  • บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ / 1 สิทธิ์ / 1 คนเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล หรือ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ทุกสาขา
  • ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.