โปรโมชั่น Bowling Finver เฉพาะ Blu-O สาขาพารากอน

โปรโมชั่น Bowling Finver เฉพาะ Blu-O สาขาพารากอน

รายละเอียดคือ : เมื่อสั่งอาหารเครื่องตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่งฟรี 2 ชั่วโมง 

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้สิทธิได้ต่อ 1 เลนเท่านั้น
  • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า และค่าบริการอื่นๆ
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะอาหารเครื่องดื่มราคาปกติเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันพฤหัสฯ ตั้งแต่เปิด-ปิดบริการ (ยกเว้นวันพฤหัสฯ ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดโปรโมชั่นนี้)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 1 มิย. – 30 กย. 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.