โปรโมชั่น Bowling Happy Time

โปรโมชั่น Bowling Happy Time

สาขาปิ่นเกล้า / แคราย

รายละเอียดคือ เมื่อสั่งอาหารเครื่องตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง ชั่วโมงละ 200 บาท 

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้สิทธิได้ต่อ 1 เลนเท่านั้น
  • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า และค่าบริการอื่นๆ
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะอาหารเครื่องดื่มราคาปกติเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เปิด – ปิดบริการ
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 25 พค. – 30 กย. 62

 

สาขาพารากอน

รายละเอียดคือ เมื่อสั่งอาหารเครื่องตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง ชั่วโมงละ 300 บาท

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้สิทธิได้ต่อ 1 เลนเท่านั้น
  • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า และค่าบริการอื่นๆ
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะอาหารเครื่องดื่มราคาปกติเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 20.00 – ปิดบริการ
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 1 มิย. – 30 กย. 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.