โปรโมชั่น Karaoke Reward  “สะสมครบ 5 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง”

โปรโมชั่น Karaoke Reward “สะสมครบ 5 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง”

ร้องคาราโอเกะสะสมตราประทับครบ 5 ชม. รับสิทธิ์ร้องคาราโอเกะฟรี 1 ชม.

เงื่อนไข

  • ชั่วโมงคาราโอเกะที่สะสม สามารถร่วมได้ทั้งราคาปกติ และโปรโมชั่น ยกเว้นบัตรฟรี , บัตร Complimentary , Code ฟรีทุกประเภท
  • ทุกๆ 1 ชั่วโมง รับตราประทับ 1 ดวง เมื่อสะสมครบ 5 ชม. รับสิทธิ์ร้องคาราโอเกะฟรี 1 ชม. เฉพาะห้อง Size S , M , L เท่านั้น
  • สะสมครบตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ได้ทันทีหรือไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่หมดอายุในบัตร
  • ขอสงวนสิทธิ์บัตรสะสมที่มีการขีดฆ่า ลบแก้ไขตราประทับใดๆ รวมถึงบัตรสะสมที่ฉีกขาด ชำรุด ไม่สามารถนำมาแลกรับชั่วโมงฟรีได้ทุกกรณี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บบัตรที่มีการแลกรับชั่วโมงฟรีนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ร่วมทุกสาขา ยกเว้นสาขาพารากอน

โปรโมชั่นเริ่มวันที่  1 กย. 61 – 31 ธค. 61

Leave a Reply

Your email address will not be published.