โปรโมชั่น MONDAY…PLAY BOWL    เฉพาะ Blu-O สาขาพารากอน

โปรโมชั่น MONDAY…PLAY BOWL เฉพาะ Blu-O สาขาพารากอน

รายละเอียด : ทุกวันจันทร์เล่นโบว์ลิ่งเกมส์แรกราคาปกติ เกมที่สอง 50% เกมต่อๆไป 19 บาท

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้สิทธิได้ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า และค่าบริการอื่นๆ
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะราคาปกติ ไม่รวมราคา student member club
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เปิด-ปิดบริการ (ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดโปรโมชั่นนี้)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 1 มิย. – 30 กย. 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.