โปรโมชั่น MONDAY…PLAY BOWL & MONDAY…MA-KE

โปรโมชั่น MONDAY…PLAY BOWL

ทุกวันจันทร์เล่นโบว์ลิ่งเกมส์แรกราคาปกติ เกมที่สอง 50% เกมต่อๆไป 19 บาท

เงื่อนไข :

 • โปรโมชั่นนี้ใช้สิทธิได้ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า และค่าบริการอื่นๆ
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะราคาปกติ ไม่รวมราคา student member club
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เปิด-ปิดบริการ ยกเว้นหากวันจันทร์ไหนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดโปรโมชั่นนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรโมชั่น MONDAY…MA-KE

ทุกวันจันทร์ร้องคาราโอเกะ ชม.แรกราคา 199 บาท ชม.ต่อๆไปราคา 100 บาท

เงื่อนไข :

 • ยกเว้นสาขาพารากอน ชม.แรกราคาปกติ ชม.ต่อไปราคา 100 บาท
 • ราคานี้เฉพาะห้อง Size S,M,L  (หากเป็นห้อง Size XL เพิ่มเงิน 100.-/ชม.)
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะราคาปกติ ไม่รวมราคา student member club
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เปิด-ปิดบริการ ยกเว้นหากวันจันทร์ไหนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดโปรโมชั่นนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • เริ่มวันที่ 4 มีค – 27 พค 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.