โปรโมชั่น Wednesday…Play เพลิน  เฉพาะ Blu-O สาขาพารากอน

โปรโมชั่น Wednesday…Play เพลิน

เฉพาะ Blu-O สาขาพารากอน

รายละเอียดคือ ทุกวันพุธ เล่นโบว์ลิ่งแบบ Buffet ชั่วโมงละ 599 บาท / 1 เลน   

 เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้เป็นราคาต่อ 1ชม./เลน  จะได้รับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่งไม่จำกัดจำนวนคน จำนวนเกมส์
  • ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เปิด-ปิดบริการ (ยกเว้นวันพุธที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะงดโปรโมชั่นนี้)
  • ขอสงวนสิทธิ์ห้าม cross lane
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 1 มิย. – 30 กย. 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.