Author: bluofriends

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดโบว์ลิ่งการกุศลกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
เรื่อง

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดโบว์ลิ่งการกุศลกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ...

มิถุนายน 1, 2018มิถุนายน 1, 2018by
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ร่วมกับ เครื่องดื่มชูกำลังเทรนด์ใหม่ โวลต์ ชวนผู้ใช้แรงงานมาชาร์จพลังในวันแรงงานแห่งชาติ