BLU-O PASS

BLU-O PASS เล่นโบว์ลิ่ง แบบ NEW NORMAL สุดคุ้ม

เล่นได้ทุกวัน ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนเกม

Blu-O Pass Student           :   จำหน่ายที่สาขารัชโยธิน /แคราย /ปิ่นเกล้า /รังสิต

ราคาสำหรับนักเรียน นักศึกษา     แพคเกจรายปี ราคา 4,788 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร 100 บาท)

เงื่อนไขการสมัครบัตร

 • สำหรับผู้สมัครที่อายุไม่เกิน 23 ปี

การสมัครและการชำระเงิน

 • ชำระรายเดือน เริ่มต้น 399 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 100 บาท (ชำระในเดือนแรกที่ทำการสมัคร)
  หรือชำระรายปีๆ ละ 4,788 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียม 100 บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มาต่อสัญญาแพคเกจ ทางบลูโอจะขยายระยะเวลาการชำระเงินให้ลูกค้าไปอีก 14 วัน

ตัวอย่าง ลูกค้าสมัครแพคเกจวันที่ 1 สค. 63 และลูกค้าต้องมาชำระเพื่อต่อแพคเกจในเดือนถัดไป ซึ่งหากลูกค้าจ่ายเลท เป็นวันที่ 5 กย. 63  ลูกค้าจะเสียสิทธิ์ ในเดือนนั้น หักไป 5 วันที่ไม่ได้มาชำระ  แต่ถ้าเลย 14 วันไปแล้ว ลูกค้าต้องสมัครแพคเกจใหม่ทันที

 • สามารถสมัครได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • เมื่อทำการชำระเงินสำเร็จไม่สามารถยกเลิกบัตรหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์บัตร Blu-O Pass

 • บัตร Blu-O Pass สามารถใช้สิทธิ์เล่นโบว์ลิ่งได้ไม่จำกัดจำนวนเกม ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน (ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า)
 • ในการใช้สิทธิ์บัตร Blu-O Pass ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ทุกครั้งก่อนใช้สิทธ์
 • สามารถใช้สิทธิ์เพื่อเล่นโบว์ลิ่งได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เฉพาะสาขาที่ลูกค้าสมัครเท่านั้น
 • กรณีสาขาที่ลูกค้าสมัครไว้ มีการปิดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาอื่นทดแทนได้ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 • บัตร Blu-O Pass ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • กรณีบัตร Blu-O Pass สูญหายหรือชำรุด ผู้ถือบัตรสามารถทำการออกบัตรใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
 • บัตร Blu-O Pass เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Blu-O Pass Regular           :  จำหน่ายที่สาขารัชโยธิน /แคราย /ปิ่นเกล้า /รังสิต

ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป           แพคเกจรายปี ราคา 8,388 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร 100 บาท)

เงื่อนไขการสมัครบัตร

 • สำหรับบุคคลทั่วไป

การสมัครและการชำระเงิน

 • ชำระรายเดือน เริ่มต้น 699 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 100 บาท (ชำระในเดือนแรกที่ทำการสมัคร)
  หรือชำระรายปีๆ ละ 8,388 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียม 100 บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มาต่อสัญญาแพคเกจ ทางบลูโอจะขยายระยะเวลาการชำระเงินให้ลูกค้าไปอีก 14 วัน

ตัวอย่าง ลูกค้าสมัครแพคเกจวันที่ 1 สค. 63 และลูกค้าต้องมาชำระเพื่อต่อแพคเกจในเดือนถัดไป ซึ่งหากลูกค้าจ่ายเลท เป็นวันที่ 5 กย. 63  ลูกค้าจะเสียสิทธิ์ ในเดือนนั้น หักไป 5 วันที่ไม่ได้มาชำระ  แต่ถ้าเลย 14 วันไปแล้ว ลูกค้าต้องสมัครแพคเกจใหม่ทันที

 • สามารถสมัครได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • เมื่อทำการชำระเงินสำเร็จไม่สามารถยกเลิกบัตรหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ระบบจะทำการเรียกเก็บเงินในช่องทางการชำระเงินที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้ ตามรอบที่กำหนด
 • ทั้งนี้หากระบบไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามรอบที่กำหนดได้ บัตร Blu-O Pass จะถูกยกเลิกการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีบัตร Blu-O Pass ถูกยกเลิก สามารถทำการสมัครใหม่ได้ โดยจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นแพคเกจใหม่
  ซึ่งลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง (ไม่สามารถชำระค่าแพคเกจต่อจากบัตรที่ถูกยกเลิกได้)
 • อายุการใช้งานของแพคเกจจะเริ่มทันทีเมื่อผู้สมัครชำระเงินโดยสมบูรณ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์บัตร Blu-O Pass

 • บัตร Blu-O Pass สามารถใช้สิทธิ์เล่นโบว์ลิ่งได้ไม่จำกัดจำนวนเกม ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน (ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า)
 • ในการใช้สิทธิ์บัตร Blu-O Pass ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ทุกครั้งก่อนใช้สิทธ์
 • สามารถใช้สิทธิ์เพื่อเล่นโบว์ลิ่งได้ที่ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เฉพาะสาขาที่ลูกค้าสมัครเท่านั้น
 • กรณีสาขาที่ลูกค้าสมัครไว้ มีการปิดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาอื่นทดแทนได้ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 • บัตร Blu-O Pass ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • กรณีบัตร Blu-O Pass สูญหายหรือชำรุด ผู้ถือบัตรสามารถทำการออกบัตรใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
 • บัตร Blu-O Pass เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • เล่นได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • ขอสงวนสิทธิ์งดใช้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่มีโปรโมชั่นพิเศษของทางบลูโอฯ
 • กรณีสาขาที่ลูกค้าสมัครไว้มีการปิดพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ ทั้งวัน ที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาอื่นทดแทนได้ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.