Blu-O Super Jackpot

เล่นโบว์ลิ่งทุกๆ 5 เกม / เลน รับสิทธิ์จับลูกบอล ลุ้นหมายเลขพินรางวัล โยน 1 ครั้งให้เหลือพินตามตำแหน่งรางวัลที่กำหนด รับของรางวัลทันที

กติกา

โยนให้เหลือพินลำดับที่ 1              รับ สร้อยคอทองคำ 25 สต.  1 เส้น

โยนให้เหลือพินลำดับที่ 2,3           รับ voucher ที่พัก Veranda Resort 1 คืน

โยนให้เหลือพินลำดับที่ 4,5,6          รับ ลูกโบว์ลิ่ง 1 รางวัล

โยนให้เหลือพินลำดับที่ 7               รับ Gold Card Karaoke  5 Hours 1 รางวัล

โยนให้เหลือพินลำดับที่ 8,9            รับ Gold Card Movie  10 Seats   1 รางวัล

โยนให้เหลือพินลำดับที่ 10              รับ Gold Card Bowling 10 Games  1 รางวัล

 

เงื่อนไข

  • เมื่อลูกค้าใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ เล่นโบว์ลิ่งทุกๆ 5 เกม จะได้รับสิทธิ์จับลูกบอลเพื่อลุ้นหมายเลขพินรางวัล โยน

1 ครั้ง (ใช้ลูก House Ball เท่านั้น)  ให้เหลือพินตามตำแหน่งรางวัลที่กำหนด รับรางวัลตามตำแหน่งพินทันที

(ก่อนทำการโยนเพื่อลุ้นรางวัล พนักงานต้องทำการถ่ายคลิปตั้งแต่ลูกค้าจับลูกบอลขึ้นมาจนลูกค้าโยนจนเหลือพินใดพินหนึ่ง คลิปห้ามมีการตัดต่อ)

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติ,ราคาบัตร student member club,ราคา kids club, บัตร presale สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับ Promotion,Co-Promotion,Blu-O Pass,ราคา Bowler,บัตรฟรี, การแข่งลีกส์, ทัวร์นาเมนท์ , งานจัดเลี้ยงทุกประเภท
  • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบลูกค้าที่ทำได้ตามกติกาก่อนยืนยันรับของรางวัล
  • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ 25 สต.  จะต้องมอบสำเนาบัตรประชาชน และชำระค่าภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 5 % (สำหรับคนไทย) จำนวนเงิน  275 บาท    และ 15% (สำหรับคนต่างชาติ) จำนวนเงิน  825 บาท (สาขาแนบใบเสร็จของลูกค้าแล้วส่งกลับมาฝ่ายการตลาดเพื่อทำการเบิกทองกับฝ่ายบัญชีต่อไป)
  • การรับของรางวัลที่เป็นสร้อยคอทองคำ 25 สต. / voucher ที่พัก Veranda Resort / ลูกโบว์ลิ่ง จะต้องมารับที่ฝ่ายการตลาด โบว์ลิ่ง สาขาเมเจอร์รัชโยธินเท่านั้น   ส่วนรางวัลอื่นที่เป็นบัตร การตลาดจะจัดส่งไปที่สาขาที่ลูกค้าได้รับรางวัลเพื่อให้ลูกค้าไปรับที่สาขาเอง
  • ตรวจสอบกติกาการร่วมสนุกเพิ่มเติม ได้ที่สาขาเข้าใช้บริการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ลูกค้าที่ได้รับรางวัล voucher ที่พัก Veranda Resort สามารถเลือกเข้าพักที่ไหนก็ได้ ระหว่างหัวหิน/พัทยา/เชียงใหม่ และสามารถเข้าพักได้ตามวันที่ระบุ คือ วันที่ 1 September 2020 – 30 June, 2021 เท่านั้น
  • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทุกคน ต้องมารับสิทธิ์รับรางวัลภายในวันที่ 15 ธค. 63 เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล

 

เริ่มวันที่ 1 กย. – 30 พย. 63

Leave a Reply

Your email address will not be published.