Color Pin Color Lane โยนโบว์ลิ่งเหลือพินสีตั้งอยู่ หากทำได้รับทันที…บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ

เงื่อนไขการร่วมสนุก

  • เมื่อเจอพินสีในเลน โยน 1 ครั้งให้เหลือพินสีตั้งอยู่ หากทำได้รับ บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ

  • บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ  สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด 2 ใบ ต่อเลน

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เล่น Cross Lane สามารถร่วมรายการได้เลนใดเลนหนึ่งเท่านั้น

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับบัตรฟรี, การแข่งลีกส์, ทัวร์นาเมนท์ , งานจัดเลี้ยงทุกประเภท

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาร่วมสนุก : 15 กย. – 30 พย. 60 นี้เท่านั้น