Get Score Get Fun แจกเสื้อ Blu-O T-shirt

Get Score Get Fun แจกเสื้อ Blu-O T-shirt

โยนโบว์ลิ่ง สะสมคะแนนตามที่กำหนดรับทันที  Blu-O T-shirt 1 ตัว

(กำหนดคะแนนผู้ชาย / ผู้หญิง / ลูกค้าที่นำลูกบอลมาเอง)

  • ผู้หญิง                           ทำได้ 400 คะแนนขึ้นไป
  • ผู้ชาย                            ทำได้ 700 คะแนนขึ้นไป
  • ลูกค้าที่นำลูกบอลมาเอง  ทำได้ 1,200 คะแนนขึ้นไป

เงื่อนไขการร่วมสนุก

  • ลูกค้าทำสะสมคะแนนให้ได้ตามที่กำหนด รับของรางวัลทันที (ขอสงวนสิทธิ์คะแนนที่ทำได้ต่อคนเท่านั้น)
  • สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/ 1 รางวัล /วัน
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติ,ราคานักเรียน นักศึกษา,บัตร presale สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับราคา Bowler , ราคาแบบเหมา,Promotion,Co-Promotion,การแข่งลีกส์, ทัวร์นาเมนท์ ,บัตรฟรีทุกประเภท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published.