Get Score Get Fun

Get Score Get Fun

โยนโบว์ลิ่ง สะสมคะแนนตามที่กำหนดรับทันที กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน Blu-O 1 ใบ

เงื่อนไขการร่วมสนุก

  • ลูกค้าทำสะสมคะแนนให้ได้ตามที่กำหนด รับของรางวัลทันที (ขอสงวนสิทธิ์คะแนนที่ทำได้ต่อคนต่อวันเท่านั้น)
  • สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/ 1 รางวัล /วัน
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติ,ราคานักเรียน นักศึกษา,บัตร presale สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสำหรับราคา Bowler , ราคาแบบเหมา,Promotion,Co-Promotion,การแข่งลีกส์, ทัวร์นาเมนท์ ,บัตรฟรีทุกประเภท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มวันที่ 1– 31 ตุลาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published.