MONDAY : MUNDEE มันส์เดย์ มันส์ดี….เล่นทั้งที ได้หมีใหญ่

สนุกกับโบว์ลิ่งทุกวันจันทร์ กติกาง่ายๆเพียงจับลูกบอลรับโจทย์เกม แล้วทำให้ได้ตามที่กำหนด

รับตุ๊กตาหมีใหญ่ทันที 

*โปรดตรวจสอบกติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก ณ สาขาที่เข้าใช้บริการ
ขั้นตอนการร่วมสนุก
 – เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเล่นโบว์ลิ่ง จะได้รับสิทธิ์จับลูกบอลเพื่อรับโจทย์เกมจากที่กำหนด 5 เกม ได้เกมเป็นอะไรให้กรอกลงในใบลงทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล
 – กำหนด 1 รางวัล / 1 ใบเสร็จ / 1 เลน / 1 วันเท่านั้น
 – สามารถจับลูกบอลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากทำได้ตามกติกาที่กำหนดรับรางวัลทันทีคือ ตุ๊กตาหมีใหญ่ 1 ตัว
 – สงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติ,ราคานักเรียน นักศึกษา,บัตร major club card,บัตร presale สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ (โปรโมชั่น Student & University Day เกมละ 9 บาท ไม่สามารถร่วมได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น)
 – ขอสงวนสิทธิ์ห้าม cross lane และลูกค้าต้องใช้ลูก House Ball เท่านั้น
 – บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัลมีจำนวนจำกัด!!!  

จำกัดเพียง 3 รางวัล / สาขา / วันเท่านั้น

เริ่มวันที่ 20 ส.ค. 61– 29 ต.ค. 61

Leave a Reply

Your email address will not be published.