New Menu Stick Steak Strike & Bowl BQ

New Menu Stick Steak Strike & Bowl BQ

#newmenu #อร่อยต้องลอง #musttry
เมนูนี้ใครๆ ก็น้ำลายสอ
บลูโอ ภูมิใจเสนอ
เมนูที่คุณต้องลอง กับ Stick Steak Strike และ Bowl BQ
เสิร์ฟร้อนๆ พร้อมกันทุกสาขา
#bluofriends #newmenu #bluofriends #อร่อยต้องลอง