แคมเปญ .” ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ” ที่ร่วมกับภาครัฐสนับสนุนการใช้จ่ายของลูกค้า